Leden inlog
Gebruikersnaam
?
Wachtwoord
?
Inloggen
ZOEK           een vrijgevestigd mondhygiënist bij u
in de buurt

Zoek een mondhygiënist
 
Om toegang te krijgen tot het NVM voor leden gedeelte van deze website dient u in te loggen.
Alles voor patienten op:
allesoverhetgebit.nl
 
WvdM banner-consument

KwaliteitsRegister

Wat is het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM)?
De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van het beroep mondhygiënist.  Dat wil zeggen: een kwaliteitsniveau dat toetsbaar en aantoonbaar is volgens de strenge maatstaven van de eigen professie. Dit is de aanleiding om in september 2008 het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) op te richten. Het KRM is daarmee een keurmerk voor professionele mondzorg. Hieronder leest u waarom.

Hoge kwaliteitseisen
Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de eigen beroepsgroep. Zij beschikken over het wettelijk erkende HBO diploma ’mondhygiënist’ en onderschrijven de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten. Ze nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector, of hebben een werkgever die dat doet. Een andere belangrijke kwaliteitsnorm is dat zij zich aantoonbaar inzetten voor een professionele uitoefening van hun beroep. Dit houdt in dat zij voldoende werkervaring hebben en regelmatig aan
bij- en nascholing doen. Op die manier weet u van mondhygiënisten met het KRM keurmerk zeker dat zij bekwaam en bevoegd zijn en dat zij hun kennis en vaardigheden op peil houden.

Waarom een kwaliteitsregister?
De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) vindt het als initiatiefnemer van het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten van belang dat patiënten kunnen kiezen voor een mondhygiënist op basis van heldere kwaliteitscriteria. De NVM juicht het dan ook toe dat patiënten steeds mondiger en kritischer zijn en gebruik maken van hun keuzemogelijkheden. Dat komt de kwaliteit van de mondzorg ten goede. De oprichting van het KRM is een bewuste keuze voor maatschappelijk verantwoorde mondzorg. Het geeft patiënten de mogelijkheid om bewust te kiezen voor professionele mondzorg!
Meer informatie vindt u op www.kieskrm.nl

Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Vanaf de oprichting van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (StKP) tot en met 31 december 2008 heeft de NVM geparticipeerd in de StKP. In die jaren hebben veel mondhygiënisten zich geregistreerd in het basisregister van de StKP. Vijf jaar na basisregistratie is registratie in het kwaliteitsregister van de StKP mogelijk indien mondhygiënisten hebben voldaan aan de gestelde eisen voor werkervaring en bij- en nascholing. Ondanks dat de NVM niet meer participeert in de StKP en dus niet meer de belangen van de ingeschreven mondhygiënisten kan vertegenwoordigen kunnen mondhygiënisten nog wel ingeschreven staan bij de StKP. Voor meer informatie over de StKP verwijzen wij u naar www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

 
Disclaimer |  Sitemap |  © 2011 NVM