Leden inlog
Gebruikersnaam
?
Wachtwoord
?
Inloggen
ZOEK           een vrijgevestigd mondhygiënist bij u
in de buurt

Zoek een mondhygiënist
 
Om toegang te krijgen tot het NVM voor leden gedeelte van deze website dient u in te loggen.
Alles voor patienten op:
allesoverhetgebit.nl
 
WvdM banner-consument

Over NVM mondhygiënisten

NVM mondhygiënisten gaat in 1967 van start onder de naam "De Nederlandse Organisatie van Mondhygiënisten". De NVM telt bij oprichting vijf leden. Pas in 1970, na goedkeuring van de statuten bij Koninklijk Besluit, wordt de Vereniging officieel. Het eerste tijdschrift van de NVM volgt in 1977.

NVM mondhygiënisten anno nu
Inmiddels is ruim 85% van alle praktiserende mondhygiënisten in Nederland bij de NVM aangesloten. Voor 3.100 leden en studentleden, zijn 16 medewerkers op het NVM bureau in Nieuwegein actief. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten voor de NVM. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en vier leden. Daarnaast zijn er diverse commissies, vak- en werkgroepen en is er een regiostructuur.  De NVM heeft een eigen verenigingsblad "Het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne". De NVM staat borg voor professionele, preventieve mondzorg. Alle activiteiten dragen bij aan het versterken van de positie van de beroepsgroep.

Missie
De NVM bevordert professionele, preventieve mondzorg voor alle Nederlandse inwoners. De NVM is de autoriteit op het gebied van de preventieve mondzorg en de mondhygiënist heeft een vanzelfsprekende plaats naast andere zorgverleners in de gezondheidszorg.

Visie
De NVM werkt op het gebied van de preventieve mondzorg samen met de leden, stakeholders en consumenten. De NVM is onafhankelijk en werkt proactief en toekomstgericht aan de bevordering van kwaliteit, hoogwaardige zorgverlening en professionele beroepsuitoefening.

Doelen NVM
De NVM gunt iedere Nederlandse inwoner “een leven lang een gezonde, frisse mond”. Om dat mogelijk te maken, zet de organisatie zich in voor de volgende doelen:

  • Belangenbehartiging van mondhygiënisten in de ruimste zin van het woord.
  • Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, alsmede het bevorderen van de kwaliteit van de opleiding tot mondhygiënist.
  • Ondersteuning van het publieke belang van het beroep mondhygiënist.
  • Bevorderen van de onderlinge, nationale en internationale contacten tussen mondhygiënisten. Bevorderen van de contacten tussen mondhygiënisten en andere aanverwante disciplines.
  • Bevorderen van de maatschappelijke en sociaaleconomische belangen van de vereniging en van haar leden door onder meer het treffen van regelingen betreffende arbeidsvoorwaarden en door het (doen) aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met werkgever

Downloads:

Meer informatie:

 
Disclaimer |  Sitemap |  © 2011 NVM